neděle 13. prosince 2009

Dohra policejních excesů z Albertova

Policejní zásah na Albertově 12. září 2009 byl od počátku kritizován – za brutální rozehnání demonstrace, za nezákonné zadržení skupiny přibližně 70 osob, za jejich systematické šikanování a ponižování. Svévolný výklad zákonů policií potvrdil i nedávný soudní proces se squatery zatčenými na střeše opuštěného domu (viz report ze soudu zde).

Někteří ze zadržených podali proti postupu policie stížnosti. Jedna ze zadržených zveřejnila odpověď policie na svém blogu brabcova.blog.respekt.cz

Policie v odpovědi přiznala, že 
- neinformovala rodiče nezletilých zadržených
- nechala bez zákonných důvodu stát zadržené u zdi s rukama nad hlavou
- počty lidí v celách neodpovídaly hygienickým předpisům a neumožňovaly odpočinek
- ošidila stravu zadrženým 

Policie popřela diskriminující chování k cizincům (neposkytnutí tlumočníka) a tykání zadrženým, přestože to potvrdilo několik svědků.

Přestupkové řízení se zřejmě konat nebude

Podle informace od jednoho ze zadržených, radnice Prahy 2 nezahájí přestupkové řízení s lidmi, které policie zadržela a obvinila z přestupku. Městský úřad Prahy 2 pouze vyzve majitele zadržených věcí k jejich vyzvednutí. Informace od policie jsou prý zmatečné a nelze z nich přestupek prokázat.


Squaterský proces pokračuje 7. ledna 2010

Squaterský proces pokračuje 7. ledna 2010. Přinášíme krátký report z prvního přelíčení, který vyjde v časopisu A-kontra č. 12/2009.

Squatování na lavici obžalovaných

Třetího prosince byla soudní síň Obvodního soudu pro Prahu 2 natolik přeplněná, že se do ní část zájemců ani nevešla. Někteří z nich venku rozvinuli transparent a vystavili na ulici malé modely squatů z kartonu. 
Proti původnímu rozsudku v kauze obsazení domu v Apolinářské ulici 12. září (v rámci Týdne nepřizpůsobivosti) podalo odpor patnáct ze dvaceti tří odsouzených squaterů. Témata přelíčení se neomezila na rozebírání událostí, jež se odehrály na střeše domu v Apolinářské, ale přesahovala i do otázek policejní brutality vůči podpůrné demonstraci, osudů obsazené budovy a v neposlední řádě i zásad squattingu samotného.
„Žijeme v době, v níž se na některé problémy nedá upozornit jinak než dupnutím,“ prohlásila před soudem jedna ze squaterek. Příznačné je, že většina obviněných ve svých výpovědích dávala jasně najevo, že si za svými názory stojí (a to navzdory dotěrným otázkám a povýšeneckým poznámkám soudce). Poněkud s tím kontrastovalo chování zástupkyně firmy spravující bývalý lázeňský dům, která nedokázala ani předložit dokumenty potřebné k tomu, aby u soudu mohla zastupovat poškozenou stranu a na mnohé otázky obhájců odpovídala velmi nepřesně. Na stranu squaterů se postavila i Jana Růžičková z Národního ústavu památkové péče, která před soudem doložila, že stav budovy v Apolinářské se za působení současných vlastníků významně zhoršil a akci 12. září zhodnotila jako „velmi prospěšnou“.
Drastičnost policejního zásahu „dole“ byla motivem, který se objevoval nejen ve výpovědích obžalovaných. Vztahovaly se k němu i otázky vůči svědkům – účastníkům demonstrace a následně policistům, kteří měli zásah na povel. Právě výpovědi policistů byly dobrou – a pro každého potenciálního demonstranta bohužel asi i dost poučnou ukázkou policejní etiky a strategie. Slyšeli jsme lživé popisy údajné agresivity davu, prý řízeného squatery ze střechy pomocí hesel druhu „No pasaran“ (význam tohoto sloganu nedokázal pan major vysvětlit) a přítomní zranění se dozvěděli, že k ránám přišli nejspíš při útoku na policisty. Plukovník Vondrášek s mistrností středověkých scholastiků vysvětlil konání velitelů: „Demonstrace nebyla nahlášena a shromažďovací zákon nikdo z demonstrantů neporušil, tak jsme postupovali podle zákona o policii“. Inu, náročnost reality si někdy žádá pružnost práva.
Další jednání bylo odročeno na 7. ledna, kdy se také budou promítat záznamy ze zásahů během demonstrace a uvnitř domu. Kauza i boj pokračují.

Jana Zahide


středa 2. prosince 2009

Kriminalizovat squatting je zločin

Ve čtvrtek 3. prosince začne soud se skupinou squatterů a squatterek, kteří v září demonstrativně obsadili léta opuštěný dům na pražském Albertově.

Reakce policie a justice byla rychlá a razantní. Rozehnání a zmlácení lidí, kteří vyjadřovali podporu squatterům na ulicích před domem. Následné zadržení, šikana a záměrné ponižování necelé stovky lidí na policejních služebnách. K ránu došlo i na skupinu více než dvaceti squatterů na střeše, kteří v dalších dnech v rámci zrychleného řízení stanuli před Obvodním soudem pro Prahu 2. Výsledkem byly tresty veřejně prospěšných prací, ale i podmíněné tresty odnětí svobody.
Trestal se čin nejstrašnější, zpochybnění svátosti soukromého vlastnictví v případě, kdy vlastnictví znamená účelové chátraní památkově chráněného domu i netečnost úřadů.

Policejní represe a tresty po akci z Albertova měly být jasným vzkazem, že soukromé vlastnictví, byť praktikované v rozporu s dobrými mravy, má absolutní přednost. Tresty měly být varováním pro každého, kdo by se ho odvážil zpochybnit - byť by obsazení prázdného nevyužívaného objektu bylo řešení osobní svízelné situace, ochránilo by objekt před dalším chátráním, sloužilo ke kulturně-sociálním činnostem nebo upozornilo na společenský problém.

Kriminalizace obsazování prázdných domů, která dostala letos v září reálnou podobu, ohrožuje celou společnost. Více než na squattery hrozí dopadem na sociálně nejslabší, na lidi bez domova, pro které je toto řešení často jedinou možností. 

Právo na squatting budeme hájit, jak před soudem, tak před veřejností. Nebudeme nečinně přihlížet spekulativnímu chátrání domů za situace, kdy pro značnou část populace je bydlení jen nedostupným snem. Squatting není zločin, squatting je aktivní obrana proti prokazatelným defektům kapitalistického systému.

Na podporu souzených squatterů proběhne před začátkem procesu solidární akce. Sraz všech, kteří chtějí souzené i myšlenku squattingu podpořit, je v 8.30 před Obvodním soudem pro Prahu 2 ve Francouzské 19. Ve středu 2. prosince proběhne příprava na solidární akce, sraz v Truhlářské 11 od 16 hod., dorazit můžete i později.

Za kolektiv Milada

Teta Milada