neděle 13. prosince 2009

Dohra policejních excesů z Albertova

Policejní zásah na Albertově 12. září 2009 byl od počátku kritizován – za brutální rozehnání demonstrace, za nezákonné zadržení skupiny přibližně 70 osob, za jejich systematické šikanování a ponižování. Svévolný výklad zákonů policií potvrdil i nedávný soudní proces se squatery zatčenými na střeše opuštěného domu (viz report ze soudu zde).

Někteří ze zadržených podali proti postupu policie stížnosti. Jedna ze zadržených zveřejnila odpověď policie na svém blogu brabcova.blog.respekt.cz

Policie v odpovědi přiznala, že 
- neinformovala rodiče nezletilých zadržených
- nechala bez zákonných důvodu stát zadržené u zdi s rukama nad hlavou
- počty lidí v celách neodpovídaly hygienickým předpisům a neumožňovaly odpočinek
- ošidila stravu zadrženým 

Policie popřela diskriminující chování k cizincům (neposkytnutí tlumočníka) a tykání zadrženým, přestože to potvrdilo několik svědků.

Přestupkové řízení se zřejmě konat nebude

Podle informace od jednoho ze zadržených, radnice Prahy 2 nezahájí přestupkové řízení s lidmi, které policie zadržela a obvinila z přestupku. Městský úřad Prahy 2 pouze vyzve majitele zadržených věcí k jejich vyzvednutí. Informace od policie jsou prý zmatečné a nelze z nich přestupek prokázat.


Squaterský proces pokračuje 7. ledna 2010

Squaterský proces pokračuje 7. ledna 2010. Přinášíme krátký report z prvního přelíčení, který vyjde v časopisu A-kontra č. 12/2009.

Squatování na lavici obžalovaných

Třetího prosince byla soudní síň Obvodního soudu pro Prahu 2 natolik přeplněná, že se do ní část zájemců ani nevešla. Někteří z nich venku rozvinuli transparent a vystavili na ulici malé modely squatů z kartonu. 
Proti původnímu rozsudku v kauze obsazení domu v Apolinářské ulici 12. září (v rámci Týdne nepřizpůsobivosti) podalo odpor patnáct ze dvaceti tří odsouzených squaterů. Témata přelíčení se neomezila na rozebírání událostí, jež se odehrály na střeše domu v Apolinářské, ale přesahovala i do otázek policejní brutality vůči podpůrné demonstraci, osudů obsazené budovy a v neposlední řádě i zásad squattingu samotného.
„Žijeme v době, v níž se na některé problémy nedá upozornit jinak než dupnutím,“ prohlásila před soudem jedna ze squaterek. Příznačné je, že většina obviněných ve svých výpovědích dávala jasně najevo, že si za svými názory stojí (a to navzdory dotěrným otázkám a povýšeneckým poznámkám soudce). Poněkud s tím kontrastovalo chování zástupkyně firmy spravující bývalý lázeňský dům, která nedokázala ani předložit dokumenty potřebné k tomu, aby u soudu mohla zastupovat poškozenou stranu a na mnohé otázky obhájců odpovídala velmi nepřesně. Na stranu squaterů se postavila i Jana Růžičková z Národního ústavu památkové péče, která před soudem doložila, že stav budovy v Apolinářské se za působení současných vlastníků významně zhoršil a akci 12. září zhodnotila jako „velmi prospěšnou“.
Drastičnost policejního zásahu „dole“ byla motivem, který se objevoval nejen ve výpovědích obžalovaných. Vztahovaly se k němu i otázky vůči svědkům – účastníkům demonstrace a následně policistům, kteří měli zásah na povel. Právě výpovědi policistů byly dobrou – a pro každého potenciálního demonstranta bohužel asi i dost poučnou ukázkou policejní etiky a strategie. Slyšeli jsme lživé popisy údajné agresivity davu, prý řízeného squatery ze střechy pomocí hesel druhu „No pasaran“ (význam tohoto sloganu nedokázal pan major vysvětlit) a přítomní zranění se dozvěděli, že k ránám přišli nejspíš při útoku na policisty. Plukovník Vondrášek s mistrností středověkých scholastiků vysvětlil konání velitelů: „Demonstrace nebyla nahlášena a shromažďovací zákon nikdo z demonstrantů neporušil, tak jsme postupovali podle zákona o policii“. Inu, náročnost reality si někdy žádá pružnost práva.
Další jednání bylo odročeno na 7. ledna, kdy se také budou promítat záznamy ze zásahů během demonstrace a uvnitř domu. Kauza i boj pokračují.

Jana Zahide


středa 2. prosince 2009

Kriminalizovat squatting je zločin

Ve čtvrtek 3. prosince začne soud se skupinou squatterů a squatterek, kteří v září demonstrativně obsadili léta opuštěný dům na pražském Albertově.

Reakce policie a justice byla rychlá a razantní. Rozehnání a zmlácení lidí, kteří vyjadřovali podporu squatterům na ulicích před domem. Následné zadržení, šikana a záměrné ponižování necelé stovky lidí na policejních služebnách. K ránu došlo i na skupinu více než dvaceti squatterů na střeše, kteří v dalších dnech v rámci zrychleného řízení stanuli před Obvodním soudem pro Prahu 2. Výsledkem byly tresty veřejně prospěšných prací, ale i podmíněné tresty odnětí svobody.
Trestal se čin nejstrašnější, zpochybnění svátosti soukromého vlastnictví v případě, kdy vlastnictví znamená účelové chátraní památkově chráněného domu i netečnost úřadů.

Policejní represe a tresty po akci z Albertova měly být jasným vzkazem, že soukromé vlastnictví, byť praktikované v rozporu s dobrými mravy, má absolutní přednost. Tresty měly být varováním pro každého, kdo by se ho odvážil zpochybnit - byť by obsazení prázdného nevyužívaného objektu bylo řešení osobní svízelné situace, ochránilo by objekt před dalším chátráním, sloužilo ke kulturně-sociálním činnostem nebo upozornilo na společenský problém.

Kriminalizace obsazování prázdných domů, která dostala letos v září reálnou podobu, ohrožuje celou společnost. Více než na squattery hrozí dopadem na sociálně nejslabší, na lidi bez domova, pro které je toto řešení často jedinou možností. 

Právo na squatting budeme hájit, jak před soudem, tak před veřejností. Nebudeme nečinně přihlížet spekulativnímu chátrání domů za situace, kdy pro značnou část populace je bydlení jen nedostupným snem. Squatting není zločin, squatting je aktivní obrana proti prokazatelným defektům kapitalistického systému.

Na podporu souzených squatterů proběhne před začátkem procesu solidární akce. Sraz všech, kteří chtějí souzené i myšlenku squattingu podpořit, je v 8.30 před Obvodním soudem pro Prahu 2 ve Francouzské 19. Ve středu 2. prosince proběhne příprava na solidární akce, sraz v Truhlářské 11 od 16 hod., dorazit můžete i později.

Za kolektiv Milada

Teta Milada

úterý 3. listopadu 2009

Pietní akce v Soukenické - projev

V pondělí 2. listopadu 2009 v 18 hod. proběhla pietní akce za oběti ze zříceného domu v Soukenické 25 na Praze 1. Na dům byla připevněna provizorní pamětní deska a byl přečten projev, který zveřejňujeme níže. Uctít oběti neštěstí přišlo přibližně padesát lidí, místních i z okruhu kolektivu Milada. Jeden z pamětníků připomněl i zajímavou historii domu a upozornil i na problémy, které tragédii předcházely.

Děkujeme všem za účast. Případu Soukenická 25 se chceme věnovat i v budoucnu.


Projev z pietní akce 2. listopadu 2009 na památku obětí něštěstí v Soukenické 25

Setkáváme se dnes u příležitosti měsíce od tragédie v Soukenické. Rádi bychom důstojně uctili památku obětí. Zároveň chceme připomenout dva společenské problémy, s nimiž tragédie souvisela. Odmítáme totiž přijmout představu, podle níž se jednalo jen o nahodilou tragédii a čekat na to, až spadne nějaký další dlouho chátrající dům a svými troskami zasype nějaké další migrantské dělníky. Chceme pojmenovat příčiny – a vyzvat k jejich řešení.


O tragédii v Soukenické se bezprostředně po ní hodně mluvilo a psalo. Brzy ale vše utichlo. My se s s tichem spokojit nechceme. Ptáme se – a očekáváme odpovědi.

Problém prvý: chátrání prázdných domů

Praha je plná byrokratických regulí a úprav. Můžete dostat pokutu za to, že vám běhá pes po parku bez vodítka, za to, že se napijete alkoholu na veřejném prostranství i za to, že si z okna vyvěsíte transparent. Kupodivu nikdo nedokaže přimět majitele prázdných a nevuyužívaných domů k prosté a základní věci: k tomu, aby svůj majetek využívali. Řada domů chátrá, často se spekulativním záměrem – nechat dům spadnout vyjde levněji než brát při jeho rekonstrukci v potaz připomínky památkářů. 

Stát a městská správa nedokážou tyto problémy řešit. Namísto toho pouze pomáhají majitelům s represemi vůči těm, kteří se snaží nevyužívané domy obsazovat a využívat. Kdoví, kdyby dal stát malou část prostředků potřebných k zákroku proti squaterskému pokusu 12. září na aktivity vůči spekulantům a na stavební dozor, nemuselo k tragédii dojít. A proto se ptáme magistrátu a radnice Prahy 1:

Co jste udělali pro to, aby se tragédie jako byla ta v Soukenické, už neopakovala?
Jak postupujete vůči majitelům, kteří nechávají své domy chátrat a nevyužívají je?

Problém druhý: postavení migrantských dělníků

Nebylo žádnou náhodou, že oběti neštěstí v Soukenické byli migranti – právě ti v Česku dělají nejtěžší a nejhůř placené práce, právě vůči nim si také zaměstnavatel dovolí mnohem víc pokud jde o bezpečnost práce, pracovní podmínky a dopady na zdraví. Jedním z důvodů je i to, že cizinci mají status lidé druhé kategorie. Chtějí-li v Česku žít a pracovat legálně, jsou závislí na množství povolení, což je vhání do područí podvodným či přímo mafiozní zprostředkovatelům. Případně je tlak státu vede k ilegální existenci, která často znamená přímou závislost na mafii. Z jedné strany tak proti migrantským dělníkům stojí stát se svojí policií, opatřeními a buzerací, z druhé strany je okrádají sítě podvodných zprostředkovatelů. Ač stojí deklarativně proti sobě, svým chováním si pozoruhodně vycházejí vstříc: nejenže se řada státních úředníků nechala v různých případech zprostředkovatelskými mafiemi zjevně zkorumpovat, ale především tlak státních opatření vede k tomu, že migranti prostředníky potřebují. Namísto solidarity nabízí velká část české společnosti a především český stát migrantům xenofobii.

Český stát očekával, že zbaví řadu migrantských dělníků legálního pobytu v souvislosti s krizí a tím, že ztratili zaměstnání. Řadě z nich (řádově desítky tisíc) se ale podařilo přejít na živnostenské listy. Ministerstvo vnitra nyní ve svých interních dokumentech plánuje vyžadovat po migrantech pracujících na živnosťáky „plán podnikání“, který by se úředně schvaloval a nastolený proces by se mohl stát záminkou k odebírání legálního pobytu.Je to pokrytecké – v zemi, kde na živnostenský list zaměstnávají poslanci své asistenti i sama podřízená organizace ministerstva vnitra Správa uprchlických zařízení své právníky. V zemi, kde se pomníčkem iluzí počátku devadesátých let, že každý se může stát podniketelem, staly statisíce lidí pracujících na živnostenské listy. Migrantští dělníci, kteří využili živnostenské listy jako poslední možnost jak si udržet legální pobyt, mají být perzekvováni za něco, co česká společnost zcela běžně dělá. 

Obracíme se na ministerstvo vnitra, jehož represivní metody dobře známe z našich vlastních akcí, se dvěma otázkami:

Uvědomujete si, že svým represivním jednáním vůči migrantům zlepšujete postavení mafií a kriminálních zprostředkovatelů a tím zhoršujete jak situaci migrantských dělníků, tak druhotně celé společnosti?

Nechcete se místo další buzerace migrantů v podobě schvalování jejich „podnikatelských záměrů“ podívat na zoubek vlastním úředníkům a policistům důvodně podezřelým ze spolupráce se zprostředkovatelskými mafiemi?

Na uvedené otázky budeme vyžadovat odpověď podle zákona o přístupu k informacím. Nemáme ale přílišné iluze v to, že se dočkáme více než byrokratických frází. Formulujeme je především pro veřejnou diskusi a vyzýváme všechny: ptejte se na ně také – v médiích, ale především v ulicích. Jedině tak můžeme očekávat, že přimějeme moc, aby na ně dala poněkud uspokojivou odpověď.

Nyní poprosíme o minutu ticha na památku obětí.


čtvrtek 29. října 2009

Uctění památky obětí neštěstí v Soukenické

Před měsícem se při stavebních pracích zřítila část domu v Soukenické ulici v Praze 1. V sutinách zahynuli čtyři dělníci. Měsíc po tragické události si chceme připomenout neštěstí a uctít památku obětí. 

Chceme se ale také ptát po zodpovědnosti a souvislostech, protože rachot padajících zdí vystřídalo ticho – mlčí stavební dozor, mlčí radnice a mlčí najednou i média. Mlčí i další spekulantští majitelé, kteří vyhánějí původní obyvatele a nechávají chátrat další domy.

A mlčí i ministerstvo vnitra, které připravuje další zhoršení podmínek pro migrantské dělníky, takže budou ještě bezmocnější a jejich zaměstnavatel jim bude moct dál přikazovat práce, které je přivedou třeba až v ohrožení života. 


„Tragická událost v Soukenické ulici nás zasáhla o to silněji, že se stala pouhých sto metrů od Truhlářské,“ doplňuje teta Milada. Bezprostředně po tragédii jsme se ptali: „Kolik lidí musí ještě zemřít, aby se něco změnilo?“ 

Budeme se ptát dál, protože se obáváme, že se další takové tragédie mohou opakovat, protože vyhánění běžných lidí z centra pokračuje a záměrně chátrajících domů neubývá. A k tomu mlčet nechceme. 

Sejdeme se 2. listopadu 2009, před domem v Soukenické 25, v 18.00 hod.

Pietní setkání pořádá kolektiv Milada se sousedy z Truhlářské 11, s panem Milanem Smržem a Vlastou Novotnou.

Zveme všechny, kterým není lhostejný tragický osud obětí i budoucnost města Prahy.

pátek 23. října 2009

Hledáme svědky zásahu policie z 21.7.2009

Od vyklizení squatu Milada proběhla řada protestních akcí. Jedním z důsledků je i několik obviněných, kteří se protestů zúčastnili. Ačkoli důvody pro obžalování z trestných činů jsou sporné (někdy zjevně účelové), obvinění jsou nuceni prokázat svou nevinnu před soudem.

Z těchto důvodu hledáme svědky protestní akce ze dne 21. července 2009, která probíhala na hřišti před vysokoškolskými kolejemi u Milady.

Konkrétně jde o zásah policie proti skupině protestujících za mostem Barikádníků (kolem půlnoci) v ulici Bondyho v Praze 7. Policií zde byl zadržen muž, který v současné době čelí obvinění policie.

Pokud jste byli přítomni zásahu a jste schopni popsat situaci na místě, případně vlastníte fotografie nebo videozáznamy ze zásahu, kontaktujte nás nejpozději do 10. listopadu na tel: 775 236 527 nebo na e-mailu teta(zavináč)milada.org.

Výzva č.2 zadrženým z Albertova

Ve středu 21. října proběhla schůzka zadržených a zraněných během zásahů policie na Albertově při demonstrační akci za nový pražský squat. Prozatím byl zvolen následující postup:

Vyzýváme všechny zadržené, zraněné i svědky zásahu, aby nám zaslali své vyjádření, ve kterém podrobně uvedou, co se během zásahu stalo. 

Uvítáme zaslání kopií policejních výpovědí či lékařské zprávy, identifikační čísla policistů, fotografie, videa. 

Prosíme, aby ste rovněž uvedli, zda svůj případ chcete vést jako anonymní nebo zda jste v případě potřeby ochotni svědčit. Dále jak aktivně se hodláte do obrany zapojit.

Vyjádření pošlete do neděle 25. října 2009 na email: sept09@squat.net

Pokud bude zájem o společnou obranu dostatečný, vznikne koordinační skupina, která zajistí další kroky. Prvním bude vyhodnocení zaslaných informací, druhým zajištění právního zástupce, který bude poškozené zastupovat.

Šiřte tuto informaci mezi vaše známé.

Další schůzka se uskuteční 29.10.2009 v 19:00 v Truhlářské 11.

neděle 18. října 2009

Výzva zadrženým během akce „Squat Prague“ 12.9. na Albertově

Od policejního zásahu na pražském Albertově během akce „Squat Prague“ uplynul již měsíc.

Celá záležitost tím ovšem pochopitelně nekončí. Skupinu obviněných z trestného činu čeká v prosinci soudní přelíčení. Ti, které policie zadržela v okolních ulicích, mohou počítat s přestupkovým řízením.

Nejen z toho důvodu je vhodné se spojit a postupovat koordinovaně. Proto svoláváme schůzku zadržených i zraněných, kteří mají zájem věc aktivně řešit.

Dostavte se ve středu 21.10. od 19:00 do Truhlářské 11 (Praha 1), případně nás kontaktujte na emailu: sept1209 (zav.) emailplus.org

Na setkání se teší

skupina Sept1209

pátek 16. října 2009

Squatting v Holandsku je mimo zakon

překlad zprávy z britských/nizozemských Indymedii
15.10.2009 - 22:47

Pravičáci a křesťanští demokrati dokázali protlačit zákaz squattingu, namísto aby zakázali ponechání domů prázdných.
Je to v prdeli!
Squatting v Holandsku je tedy zakázan. Co to sakra bude znamenat v praxi pro tisíce existujících squatů?

Zákon prošel dnes (15.10.) v Dolní sněmovně (Tweede Kamer) a bezpochyby bude ratifikován také Horní sněmovnou (Eerste Kamer).

80-100 squatteru a squatterek bylo dnes zatčeno v Haagu před Parlamentem.

A možná to bude ještě horší.

kraken-gaat-door

zdroje:
holandsky
http://indymedia.nl/nl/2009/10/62290.shtml
obrazky a dalsi info v anglictine
http://www.indymedia.org.uk/en/2009/10/439918.html
Squatting (almost) prohibited in Holland - de.indymedia.org
fotografie z demonstrace
http://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62251.shtml

Dutch lawmakers approve anti-squatting law - expatica.com
Police break up protest at anti-squat bill - rnw.nl
Squatters arrested at new law protest - dutchnews.nl

čtvrtek 8. října 2009

K tragédii v Soukenické ulici

Otřeseni tragickou událostí v Soukenické ulici považujeme za svoji povinnost reagovat.

Je to nejtragičtější, nikoli však první událost tohoto druhu. Případů, které se vyznačovaly podobnými okolnostmi, se stala v poslední době celá řada:
- obytné domy, jejichž původní účel je násilně měněn a jejich obyvatelé vystěhováni
- domy, v řadě případů po léta prázdné a nevyužívané
- rekonstrukce, kdy v zájmu úspory nákladů a maximalizace zisků jsou ignorovány ty nejelementárnější zásady bezpečnosti práce
- nedodržování technologických postupů a nerespektování rozsahu povolení stanovených stavebním úřadem a památkovou ochranou
- marné stížnosti okolí a bezzubé sankce úřadů

Ať už vyšetřování dopadne jakkoli, už dnes je jasné, že hlavní příčinou je selhání příslušných kontrolních orgánů. Je možné, až pravděpodobné, že kontrola probíhala v souladu se zákonem. Jestliže tu byly signály, že na stavbě není vše v pořádku a podobné případy v minulosti vedly k nenapravitelným škodám, nelze se vymlouvat na nedostatečnost zákona. Je tu i cosi jako svědomí konkrétních lidí, jejichž povinností je hájit obecné zájmy. I v případech, kde jde o majetek, by měl být život lidí prioritní.

Občanské iniciativy, které se nechtějí smiřovat s bezohlednými zásahy do života lidí, ničením kulturního dědictví a postupnou likvidací jedinečného charakteru některých čtvrtí, svádějí marný boj. Jsou ignorovány, často i kriminalizovány.

Kolik lidí musí ještě zemřít, jaká neštěstí se ještě musí stát, aby to vyburcovalo lidi z pasivity a aby se něco změnilo?

Štěpán Mareček
Barbora Pištěková
Jakub Polák
Milan Smrž
a část kolektivu ze zničeného squatu Milada spravující dočasně prostory v Truhlářské 11

neděle 27. září 2009

První měsíc Infoshopu "Tichý František"

Blíží se konec prvního měsíce existence Infoshopu v Truhlářské 11 přezdívaného "Tichý František". Co se za tu dobu podařilo uskutečnit? Především vytvořit příjemné místo s čítárnou alternativních tiskovin, freeshopem (tj. "obchodem", kde je všechno stojí 0,- Kč) a minikavárnou-čajovnou, pravidelně otevřené pro veřejnost tři dny v týdnu, a to pouze díky práci dobrovolníků.
Pravidelná středeční promítání, čtvrteční večery společenských her (hraje se např. česká hra "Dračí doupě"), samozřejmě pokračuje i kurz figurální kresby. Úspěšně proběhl workshop sítotisku s možností vytvoření vlastního síta, workshop DIY body-tuningu (propichování, tetování, výroba šperků) a poslední den měsíce se otevírá i workshop analogové fotografie. Den předtím (29.9.) proběhne v prostorách infoshopu také první přednáška - "Krize genderu a subverzivní druhá děloha" feministy a teoretika chaosu Mirka Vodrážky. I v ostatních prostorech v Truhlářské to žije - na dvoře proběhla druhá a třetí cyklodílna (30.9. bude čtvrtá), ve sklepě divadelní představení a výstava soch.

Program na říjen se již připravuje - novinkami budou autorská čtení poezie a workshop šití, chystá se i nová výstava.

Fotografie interiéru infoshopu a aktualizovaný program najdete na adrese:
http://milada.org/truhla

čtvrtek 24. září 2009

Část odsouzených squatterů a squatterek podá odpor proti trestním příkazům

Po té, co policie sebrala lidi z osquatovaného domu v Apolinářské a několik dní je věznila, proběhlo zrychlené soudní řízení. Samosoudce nahodile rozdal obecně prospěšné práce (podle pohlaví 100 nebo 80 hodin) a podmíněné tresty odnětí svobody. Část lidí (celkem 15 osob), především ti s podmínkami, se proti rozsudku odvolají.
Další část na rozhodnutí soudu z pragmatických důvodů reagovat nebude. "Vyhodnotili jsme jako zbytečné a neefektivní, aby se soudilo všech téměř 30 lidí z obsazeného domu. Část z nich se s pomocí advokátů bude bránit a hájit legitimnost squattingu i na právním poli. Druhá část si odpracuje obecně prospěšné práce a bude mít prostor pro další činnosti a podporu soudících se kamarádů," uvedla za odsouzené squattery a squatterky teta Milada.

Nikdo ze squatterů z Apolinářské nesouhlasí s tím, že by byl squatting zločin, pouze všichni nevidí smysl v tom, aby se do jednoho kolektivně ospravedlňovali před soudem. Ideu squattingu budeme samozřejmě bránit jako celek na všech úrovních.

úterý 15. září 2009

Právní obrana obviněných squatterů

Protestní squatterská akce ze soboty 12. září má v těchto dnech svou dohru před Obvodním soudem pro Prahu 2. Bleskový soud má mít zřejmě odstrašující účinek na další podobné odvážlivce. Dopustila se skupina mladých lidí svým jednáním trestného činu? Právní zástupce většiny obviněných, advokát Mgr. Pavel Čižinský, je toho názoru, že ne. Přinášíme jeho vyjádření k právě probíhajícímu trestnímu stíhání.

Aktualizace 24.9.2009
Obhajoba sqautteru v textové podobě byla publikována na Britských listech.neděle 13. září 2009

Výzva zadrženým a zraněným z policejního zásahu 12.9.

Prosíme všechny zadržené, zraněné a obviněné z policejního zásahu na Albertově dne 12.9.2009, aby podali zprávu o svém případu na email: teta@milada.org
Popište prosím podrobně co se vám přihodilo, zda máte svědky nebo fotodokumentaci, z čeho jste případně obvinění. V případě vážnějších zranění vyhledejte svého lékaře a nechte si zranění zdokumentovat.
Pokusíme se vám poradit co dále podnikat, případně vám zprostředkovat právní pomoc.
Případně nás můžete kontaktovat na lince právní pomoci
tel.: 775 236 527

kolektiv Milada

sobota 12. září 2009

Squatteři obsadili dům na Praze 2

V těchto chvílích probíhá obsazení domu na nároží ulic Apolinářská a Na Slupi, na Praze 2. Squatování právě tohoto domu má několik důvodů: je dlouhá léta opuštěný, nevyužívaný a ponechaný svému osudu, bez minimálních úprav, které by zabránily jeho dalšímu chátrání, jako např. oprava střechy, do které teče. Dveře a okna jsou naproti tomu pečlivě zazděna, aby ho nemohl nikdo obývat.
Tento dům je podle dražební zprávy „ideální pro vybudování luxusních bytových jednotek a komerčních prostor“, což je dalším příkladem vítězství peněz nad reálnými potřebami obyvatel Prahy, kteří kolem sebe pozorují růst luxusních bytových domů, ale potřeba středně drahého nebo levného bydlení jakoby neexistovala. Tento dům je soustavně zabezpečován proti těm, kteří nemají střechu nad hlavou, je totiž určen pro ubytování těch nejbohatších a pro účely byznysu, což je charakteristické pro celé centrum Prahy, které se stává vypreparovanou výkladní skříní, zbavenou stop běžného života těch, kteří nedosáhnou na luxusní byty a nenakupují v luxusních obchodech velkých značek.
Objekt bývalých lázní z roku 1932, se nachází v problematické majetkové situaci: realitní kancelář, která je vlastní, s nimi nemůže nakládat, protože se pravděpodobně ocitla ve špatné finanční situaci a nyní je dům v zástavě banky. Dům byl dražen v roce 2002, neúspěšně. Mohl by tedy chátrat další dlouhá léta, anebo se může stát kulturním a sociálním centrem, místem diverzity oproti uniformní nalakované bělosti centra Prahy. Místem, které nebude sloužit jen těm, kteří ho budou obývat, ale širokému spektru lidí, kterým v centru Prahy něco chybí...

Ano, squatteři jsou skutečně nepřizpůsobiví – nechtějí dát za pravdu tomu, že soukromé vlastnictví má navrch nad všemi ostatními hodnotami. „Používat majetek někoho jiného, který chátrá kvůli spekulaci, když jiní nemají střechu nad hlavou nebo místo pro setkávání a seberealizaci, je ospravedlnitelné logikou věci. Snažíme se ukázat, že některé věci, důstojný a naplněný lidský život, by měly být chápány jako nadřazené zájmům peněz a vlastnictví.“, poznamenává jeden z nich.

čtvrtek 10. září 2009

Obsazení nového squatu – sraz na Palackého náměstí

Squatterská akce, naplánovaná na sobotu 12. září, odstartuje Týden nepřizpůsobivosti (neprizpusobivi.fnf.cz). Právě squatteři jsou totiž jednou ze skupin, o které se mluví v souvislosti s dnes tolik skloňovanou „nepřizpůsobivostí“. Ano, squatteři se nepřizpůsobují obecně přijímaným hodnotám, polemizují s nimi, a zároveň vytvářejí nové. Ve veřejnosti je živen strach z odlišného, ale pomíjí se, že squatting vytváří sociální vazby, bourá anonymitu města, povzbuzuje zodpovědnost jedince a vytváří prostor pro seberealizaci. Zároveň může být řešením akutní bytové nouze.
V sobotu 12.9. se sejdeme ve 14:00 na Palackého náměstí s myšlenkou obsadit nový dům. Protože v Praze, na rozdíl od jiných evropských měst, není jediný veřejný fungující squat.“, řekla jedna ze squatterek. A pokračuje: „Nechceme se o nic doprošovat. Evropské unie, státu ani města. Nechceme od nikoho granty ani nehledáme komerční sponzory. Chceme si vybojovat vlastní svobodný prostor. Když se nám to nepodaří tuto sobotu, budeme se o to snažit i nadále.“ 
Postup úřadů i policie ke squattingu je jednoznačný: nulová tolerance. Lze se proto obávat policejního násilí a provokací, i když je celá akce koncipována jako nenásilná. Na Palackého náměstí proběhne happening s programem podle aktuálních možností.
Účastníkům a účastnicím akce doporučujeme vzít si s sebou dostatek vody, jídlo, baterku, svíčky a dobrou náladu. Vyzýváme zároveň všechny, kteří si s sebou mohou vzít fotoaparát nebo kameru, aby tak učinili/y pro účely monitorování případného policejního násilí.

Od začátku akce bude fungovat infolinka 774 602 055.

Aktuální informace budou zveřejněny také na webových stránkách sept09.squat.net.sobota 29. srpna 2009

Divadla, výstava a cyklodílna v Truhlářské

V sobotu 29. srpna se uskuteční první divadelní představení v dočasné základně squatterů ze zničeného squatu Milada v Truhlářské 11 na Starém Městě pražském.
Svou hru "Lov na losa" zde předvede spolek Kusthaus, pod režijním vedením Miroslava Drábka. Začíná se ve 20:00, více o představení i divadelnících nalezente na webu kunsthaus.sananim.cz.

Další divadelní představení budou pokračovat. Hra „Ubu paroháčem“ studentského divadla Nahoď s věnovaním starostovi městské částí Praha 8 Josefu Noskovi, který se na likvidaci squatu Milada také náležitě přiživil, proběhně 6. září 2009.


V Truhlářské rovněž probíhá výstava „Svatý Hubert je žena“. Vystavují výtvarníci z Uměleckoprůmyslové školy v Praze - prof. Jiří Beránek, Jan Boháč, Zuzana Beránková, Magdalena Poplawska, Katka Čížková, Zdeněk Russmann, Kristina Vašíčková, Jan Morávek, Jindra Barchini. Navštívit ji můžete do 15. září 2009, otevřena je středa - neděle 12:00-18:00.

„Truhlářskou se pomalu, ale jistě daří oživovat, tak aby nebyla zcela mrtvým domem,“ pochvaluje si Teta Milada. „Kromě vysloveně veřejných akcí, probíhají i privátnější jako jsou například kurzy figurální kresby, i o ty je velký zájem.“

Již v srpnu proběhla první DIY Cyklodílna – společné opravy cyklistů a jejich báječných létajících strojů. Cyklodílny v Truhlářské budou každou druhou středu od 17:30 do 20:30 tedy 2.9., 16.9., 30.9., 14.10. a tak dále. Report z minulé cyklodílny naleznete na prahounakole.cz


Kolektiv Milada se zapojuje do Týdne nepřizpůsobivosti, který připravuje česká sekce iniciativy FreedomNotFear.cz. Celý týden protestních akcí zahájí obsazení nového squatu – místo je zatím utajené, ale 12. září buďte ve střehu a přijďte nás podpořit. 

„Plán na nové autonomní centrum vznikl ještě před vyklizením Milady, ale po jejím zničení nabyl na významu,“ upřesňuje teta Milada. „Každopádně vybraný objekt je dlouhodobě nevyužívaný a doufáme, že se nám podaří mu vtisknout nový život.“ Akce má i mezinárodní podporu, podrobněji se jí věnuje web sept09.squat.net


Týden nepřizpůsobivosti kriticky reaguje na současné tažení proti „nepřizpůsobivým", ať už jsou za ně kdokoli, kdo se nehodí většinové společnosti do krámu. Nálepka „nepřizpůsobiví“ je přitom často jen politicky korektní výraz pro rasistické a xenofobní názory. 

Týden protestů a dalších akcí vyvrcholí v sobotu 19. září DIY karnevalem, který je již tradiční každoroční událostí freetekno scény. 

neděle 9. srpna 2009

Milada se opět stěhovala, tentokrát z Twitteru na Identicu

Po nedávných technických problémech Twitteru, které bohužel stále trvají, jsme se rozhodili přesunout informační kanál kolektivu Milada (http://twitter.com/squatMilada) na server Identi.ca. Nový mikroblog naleznete na adrese http://identi.ca/squatmilada. Kopie zpráv jsou prozatím zasílány i na službu Twitter.
Server Identi.ca preferujeme i z toho důvodu, že podporuje otevřenou softwarovou platformu i sdílení obsahu na základě Creative Commons

Teta Milada

neděle 2. srpna 2009

Squatteři obsadili nevyužívanou nemovitost v severočeském Mostě

V neděli 2. srpna 2009 kolem poledne byl v Mostě demonstrativně obsazen dlouhodobě nevyužívaný dům. Přímou akcí vyjadřujeme protest proti likvidaci squatu Milada, který byl před měsícem násilně vyklizen a dům zničen bezpečnostní agenturou pod ochranou policie. Akce je zároveň inspirací a impulsem pro vznik nových autonomních center, otevřených alternativní kultuře a svobodné seberealizaci.

„Dočasným obsazením tohoto domu chceme upozornit na celou řadu společenských problémů, mezi které patří prohlubování sociálních rozdílů, nefunkčnost bytové politiky, gentrifikace (tj. vysidlování lukrativních částí měst v zájmu byznysu) a odcizenost mezilidských vztahů ve velkoměstech. Squatting považujeme za možnou cestu, jak tyto problémy řešit,“ uvedla mluvčí squatterů Teta Milada.

V rámci dočasného obsazení se uskutečnila fotografická a informativní výstava o squattingu a prezentace různých výtvarných prací. Také proběhlo autorské čtení a hudební vystoupení.
„Je to součást širší kampaně, která začala po vyklizení pražského squatu Milada. Zároveň by měl být dnešek výzvou k dalším akcím tohoto typu.“, uvedl jeden ze squattterů.

Na začátku července squatteři z Milady obsadili na několik hodin řadu let nevyužívaný a chátrající statek Cibulka v pražských Košířích. Po vyklizení posledního českého squatu Milada následovala řada protestů i solidárních akcí včetně zahraničích. Například ve španělské Seville promítali 30. července 2009 zástupci českých squatterů videa a fotografie z vyklízení Milady ve středisku “Sin nombre”. Obdobná akce proběhne i v autonomním středisku „Casa de los quince gatos“ v Granadě začátkem září.

neděle 26. července 2009

Volkskuche - Milada zve na delikátní freeganskou večeři

V neděli 26. července od 18 hodin proběhne v Truhlářské 11 první „Volkskuche“. Myšlenka „kuchyně pro lidi“ vznikla již ve 20. letech minulého století v Berlíně jako výraz solidarity se sociálně slabšími spoluobčany a zároveň potřeby utužování přátelského soužití lokálních komunit ve městech, tak náchylných k lidskému odcizování. Jde o pravidelné vaření společného jídla za rozumnou cenu, případně za dobrovolný příspěvek dle možností jednotlivých strávníků. V Berlíně i jinde se dodnes udržuje především na aktivních anebo bývalých (legalizovaných) squatech - například jen dnes Berlín nabízí 12 míst společného vaření (podrobně na www.stressfaktor.squat.net/vokue).

Velká část surovin použitých při přípravě našeho jídla je produktem dumpsteringu. Pod tímto názvem se skrývá vybírání odpadkových kontejnerů a popelnic u supermarketů, trhů a podobně. Potraviny, které tu lze najít se podle právních předpisů staly „neprodejnými“, nikoli však nepoživatelnými nebo zdraví nebezpečnými. Jde o výrobky s právě prošlou záruční lhůtou, zeleninu s ovadlým stonkem, různě potlučenou apod. Dumpstering je nejen „levný“, ale především zodpovědný způsob stravování, jdoucí proti sebevražednému trendu zběsilého plýtvání vším možným, včetně toho nejcennějšího – jídla.

Na první pražskou Volkskuche v Truhlářské srdečně vážené sousedstvo i náhodné kolemjdoucí.

Teta Milada a další kuchařky i kuchaři

Další informace o freeganství:

„Britská organizace, zabývající se plýtváním, jménem Wrap, provedla r. 2008 průzkum na základě obsahu popelnic z domácností a zjistila, že Britové ročně vyhodí 6,7 milionů tun nespotřebovaných potravin. Jako národ Britové vyhazují 484 milionů neotevřených kartonů s jogurtem, 1,6 miliard jablek, jimž vůbec nic není (každý Brit ročně vyhodí 27 jablek) a 2,6 miliard krajíců chleba. A do toho nejsou zahrnuty potraviny, které vyhazujeme v zaměstnání anebo které necháme na talíři v kantýnách a v restauracích. Celkem Britové vyhazují přibližně čtvrtinu potravin, které koupí.“

William Skidelsky: The freegans' creed: waste not, want no, The Observer, Sunday 19 July 2009 
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/jul/19/freegan-environment-food
http://www.blisty.cz/art/48004.html

Vojtěch Pelikán, Jak se žije z českého odpadu?, Sedmá generace 2/09
http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=435

Lucie Jánska: Pro večeři do popelnice, Instinkt leden 2009

scan článku zde - strana první, druhá, třetí, čtvrtá


pátek 24. července 2009

Do Truhlářské pouze na vodítku

V médiích byla dnes prezentována stížnost České pošty na doručování do domu v Truhlářské 11, kterému údajně brání výskyt psů. Za současné situace, kdy je proti novým nájemníkům v Truhlářské vedena ze strany politické reprezentace Praha 1 účelová kampaň, nás ani příliš nepřekvapuje postup České pošty. Místo aby řešila situaci věcně přímo s nájemníky, zapojuje se do politických hrátek pražských radních a řeší vcelku banální problém přes média. „Vzhledem k tomu, že v České republice je přibližně přes 2 miliony psů, doufáme, že Česká pošta nebude chtít řešit obdobné problémy v jiných domech stejným způsobem. Pokud ano, bude třeba zřídit nový specializovaný televizní kanál, věnovaný výhradně problémům s doručováním, který bude pro zpestření prokládán plky politických onanistů z příslušné radnice,“ zauvažovala znepokojena kritickou situací teta Milada.

Ale zpátky ke psům. Aby nikoho neděsili, platí pro návštěvníky Truhlářské a jejich čtyřnohé miláčky od dnešního dne pohyb na vodítku. Konečně musí si zvykat, občané nejen Prahy 1 jsou už na vodítkách dávno a ani jim to už nepřijde. Protože, co kdyby někoho náhodou pokousali.

Svobodu psům i občanům přeje

Teta Milada

média:

TV Nova: Televizní noviny - 24.7.2009

iDNES: Pošťačky z centra Prahy se bojí psů squaterů, řešit to má Kocáb

sobota 18. července 2009

Městská policie provokovala v Truhlářské ulici

V pátek 17. června kolem půl deváté večer se příslušníci Městské policie (MP) pokusili vyprovokovat incident před domem v Truhlářské 11. Skupina několika lidí zde vykládala ze zaparkované dodávky obrazy a nosila je do domu. Vzápětí se na místo dostavila motorizovaná hlídka Městské policie, s tím aby řidič ihned odjel. Strážníci odmítali argument, že jde jen o nutné parkování z důvodu přemístění obrazů a trvali na okamžitém odjezdu automobilu i přesto, že v ulici byl dostatek dalších volných parkovacích míst. Naopak vlastním automobilem zablokovali průjezd Truhlářskou a přivolali i další hlídky strážníků. Nakonec se na místo dostavily celkem čtyři automobily Městské policie. Při řešení zcela banální situace používali strážníci vulgární výrazy včetně sexistických narážek na jednu dívku. Podle zúčastněných se pokoušeli se skupinou vyvolat konflikt. Strážník s evidenčním číslem 1828 dokonce fyzicky napadl jednoho člena skupiny - udeřil ho pěstí do krku. Příslušník i osoba, která se stala terčem jeho ataku jsou zachyceny na fotografiích. Strážníci dále vyhrožovali několika jedincům zatčením. V reakci na jejich agresivní chování byla přivolána hlídka stání policie. Než dorazila, příslušníci MP svou pochybnou akci ukončili a odjeli.
"Máme dostatek důvodu, domnívat se, že akce Městské policie byla záměrným pokusem o konflikt, který má vrhnout špatné světlo na nové obyvatele domu v Truhlářské. Striktní postup strážníků kontrastuje s běžnou benevolencí při parkování nezbytném při dopravě do objektů v parkovacích zónách. Navíc v páteční večer se nejedná o žádnou parkovací špičku a v okolí byl dostatek míst pro zaparkovaní rezidentů zóny," komentuje situaci teta Milada. "Ukazuje se, že nově nainstalovaný kamerový systém bude Městská policie používat k šikaně nových nájemníků," uvedla mluvčí. Během přibližně týdenního soužití dosud nenastal žádný konflikt a noví nájemníci respektují původní nájemníky v poloprázdném domě v Truhlářské 11.

Nepřiměřená reakce strážníků může být i odvetou za zveřejnění soukromého telefonní čísla radního Praha 1 Antonína Kazdy. Telefonní číslo (724 501 237) bylo zveřejněno jako "horká linka" v reakci na instalaci kamery před Truhlářskou. "Pokud politická reprezentace bezostyšně porušuje právo na soukromí obyvatel Prahy 1, je na místě se oprávněně domnívat, že si neváží ani svého soukromí a naopak přivítá, zvláště během volební kampaně, přímý kontakt s potenciálními voliči," odůvodnila zveřejnění telefonního čísla teta Milada.

Tři nezařízené byty připravené na rekonstrukci a nebytový sklepní prostor pronajal majitel nemovitosti za symbolické nájemné skupině mladých lidí, kteří byli násilně vystěhování z posledního českého squatu ve vile Milada na Pelc–Tyrolce. Bývalí squatteři odmítli spekulace, že by se měli stát nástrojem k vypuzení tří zbývajících rodin, které obývají dům v Truhlářské 11. Naopak uvedli, že prostory nebudou primárně využívat k bydlení, ale po dohodě s nájemníky v nich zrealizují akce pro veřejnost. Přítomnost squatterů v Truhlářské okamžitě využila politická reprezentace Prahy 1, zvláště radní Antonín Kazda, který kandiduje v parlamentních volbách do Sněmovny. Na základě jeho iniciativy rozhodla rada Prahy 1 o posílení hlídek Městské policie a instalaci kamery v dané lokalitě. 

Při otevření kauzy Truhlářská vyšlo najevo, že Praha 1 přispěla k tomu, že dům v Truhlářské 11 nebyl privatizován nájemníky bytů, ale získal ho nájemce nebytových prostor. V důsledku čehož došlo k vystěhování většiny dosavadních nájemníků. Novodobá historie domu v Truhlářské názorně ilustruje proces vylidňování centra, na kterém se spolupodílí i místní samospráva. Squatterské hnutí právě proti těmto trendům protestuje a obsazováním nevyužívaných domů se jim snaží zabránit.

Muž, kterého měl napadnout strážník Městké policie 


Příslušník Městké policie (ev.č. 1828), který měl bezdůvodně uděřit muže pěstí do krku


čtvrtek 16. července 2009

Kamera už míří na Truhlářskou

Kamera, o jejímž umístění rozhodla Rada Prahy 1, již sleduje dům v Truhlářské 11. Podle radních má jít o "ochranu nájemníků". Ochrana má dále spočívat ve zvýšených kontrolách strážníků (ztrojnásobení) či dokonce umístění mobilní služebny Městské policie. 

Radní rovněž navrhli instalaci zařízení, které mělo měřit hladinu hluku v domě, což ovšem měli původní nájemníci odmítnout. Následovat mají i zvýšené kontroly orgánů státní zprávy, radní zmiňují hygienu i kontroly psů veterinární správou. Nebývalá aktivita je prý odpovědí na petici občanů, kterou inicioval člen rady Antonín Kazda, toho času kandidát za ODS ve sněmovních parlamentních volbách.

Co na postup radnice říkají noví nájemníci v Truhlářské, kterým tři byty pronajal majitel nemovitosti a kteří mají být příčinou mimořádného zájmu radnice? „Žasneme nad aktivitou radních, kterou směrují na Truhlářskou. Jde zřejmě o nejrychleji projednanou petici na Praze 1 v její historii,“ komentuje poslední vývoj teta Milada, jedna z nových občasných obyvatel Truhlářské. „Doufáme, že rada bude se stejnou rychlostí a entuziasmem projednávat všechny další petice,“ pokračuje. „Nechápeme sice zcela důvod bleskurychlé aktivity rady, protože v Truhlářské je klid, ale nelze vyloučit, že hlavní motivací je snadná a laciná předvolební kampaň radního Kazdy, která je navíc financovaná z městského rozpočtu. Důvodem může být i černé svědomí prvního pražského obvodu, který se svou liknavostí (v lepším případě) podepsal na předchozí likvidaci nájemníků, kteří dnes už v Truhlářské nebydlí a díky které budou nakonec vystěhováni i ti zbývající,“ dodala Milada. 

Radnice Prahy 1 se snaží tvářit jako podporovatel dosavadních nájemníků proti snahám o jejich vystěhování. „V tomto případě zlodějův komplic křičí: chyťte zloděje. Bylo to právě vedení radnice, které šlo dosud na ruku všem možným i nemožným developerským projektům a které postupně přetváří Prahu z města pro život v kombinaci turistického Disneylandu a ráje kanceláří a drahých obchodů. Squatterské hnutí proti tomuto trendu protestuje již dlouho, na rozdíl od radničních farizejů, kteří jsou za tuto situaci zodpovědní,“ komentuje situaci teta Milada. 

Nasazení kamer a strážníků v Truhlářské je jen viditelným pokračováním trendu, který prosazují současné vládnoucí struktury. Je to trend represe a dohledu, který místo odstraňování příčin problémů, preferuje jejich vytěsňování z viditelných míst. Oficiální autority po té mohou tvrdit, že neexistují. Z takového jalového přístupu se usvědčuje sám radní Kazda, který jako příklad úspěšného řešení problému zmínil kauzu, kdy kamera nechala „zmizet“ osoby závislé na drogách z jedné pražské lokality. 

„Musíme radnici Prahy 1 každopádně poděkovat za lekci občanské výchovy,“ komentuje umístění kamer teta Milada. „Názorně nám ukázala, že kamery neslouží k prevenci závažné kriminality, ale k zastrašování a účelovému znepříjemňování života skupinám, které se čímkoli odlišují od většinové společnosti. Svými prohlášeními o kameře dávají zapravdu všem dosavadním kritikám o možném politickém zneužívání kamerových systémů. Je totiž jasně patrné, že kamera má odradit návštěvníky připravovaných veřejných akcí na této adrese, může ale také posloužit ke sledování činnosti novinářů,“ dodává.

Všem, kteří jsou z nějakého důvodu nespokojeni s aktuální situací, doporučujeme, aby se obrátili na horkou telefonní linku, kde se jistě pokusí vyřešit jejich problémy. Volat můžete na tel.: 724 501 237. Přímou komunikací s osobami, které jsou za současný stav spoluodpovědné, můžeme předejít případným problémům v budoucnosti.

Co je dobré vědět o kamerách:

Veřejné kamerové systémy - Vaše práva

1) Máte právo na informace o tom, kdo, kde a jakým způsobem sleduje prostor kamerovým systémem

2) Máte právo na to, aby do vašeho soukromí bylo sledováním zasahováno jen odůvodněně a v minimální nezbytné míře

3) Máte právo požádat provozovatele systému o vysvětlení, pokud zjistíte, nebo se domníváte, že zpracovává záznam z kamer v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého a osobního života

4) Máte právo za určitých okolností žádat poskytnutí záznamu, na němž jsou obsaženy vaše osobní údaje

5) Máte právo se bránit proti neoprávněnému sbírání a využívání pořízeného záznamu

více na: www.uzijsisoukromi.cz

neděle 12. července 2009

Kdo se bojí Milady? Aneb sqautteři v Bunkru na Parukářce

Museum Milada - Bunkr Parukářka 14.7.2009 18:00

Na úterý, 14.7. 2009 je naplánována akce s názvem „Museum Milada“. Cílem je seznámit veřejnost s bohatou minulostí pražského squatu i se zásahem, který vedl k jeho vyklizení před dvěma týdny. Zároveň chceme prezentovat squatting v trochu jiném světle, bez předsudků a dezinformací.

Původně měla akce proběhnout v libeňské Hale C, odkud musela být ale kvůli obavám majitelů z tlaku radnice Prahy 8, kde také vlastní nemovitosti, přesunuta jinam. Starosta osmého pražského obvodu Josef Nosek se nechal slyšet, že squattery rozhodně nebude ve své městské části tolerovat. Faktem je, že do vyklizení Milady se sám aktivně zapojil a to i do té míry, že se osobně podílel na vytvoření manipulační reportáže.
Případ zrušené akce v Hale C není ojedinělý, několik benefičních nebo informativních akcí spojených se squatem Milada, muselo změnit místo konání nebo se neuskutečnily vůbec kvůli problémům s lokálními autoritami. Projekt „Museum Milada“ bude nakonec hostit klub Bunkr na Parukářce. 

V prostoru klubu budou vystaveny fotografie a plakáty, bude možno shlédnout projekce videí ze dne vyklizení i následních protestních akcí, promítne se také film „Garbage Warrior“ a krátké filmy o squattingu. Součástí večera bude také diskuse, strategická hra „Obsaď a žij!“ a squatterská módní přehlídka. Zahrají Djs, jako např. Kazetör, Panic Sauce, Kärscher a Kometa Djs. Celou dobu akce bude probíhat sítotiskový workshop pod vedením Suck My Diy a dalších.

Vstup je 80,- Kč nebo potřebný předmět do Truhlářské (předměty brát s rozmyslem, potřebujem židle:) Začátek od 18:00


Srdečně zve

Teta Milada

sobota 11. července 2009

Nedělní akce na Kampě

Kolektiv Milada připravil na nedělní večer další veřejnou akci. 

V neděli 12. července vystoupí v Praze vegan punkerka Tes (domovem v Holandsku) se svým sólovým akustickým projektem doprovázená jihlavskou Rudou lůzou. "Koncert", pokud se tak dá vystoupení pod širým nebem nazvat, proběhne od 20:00 na pražské Kampě.

Vystoupení se koná v rámci akcí na protest proti vystěhování squatu Milada. Je to právě tento druh koncertů, který se ve sklepě Milady odehrával. Když jsme teď o tyto prostory přišli, nezbývá než vystupovat na ulici. Na druhou stranu je to i příležitost ukázat, že "squaterské" kulturní akce nejsou rejem alkoholu, drog a grilování malých dětí.

TES (Holandsko) + RUDÁ LŮZA
neděle 12.července 2009
Praha, Kampa 


Tes prošla několika holandskými punkovými skupinami, aby nakonec před několika lety začala se svým sólovým akustickým projektem. V roce 2005 vydala první desku s vlastními písněmi hranými na kytaru a piáno. Minulý rok následovala druhá deska "War is Peace, Freedom is Shopping, Ignorance is Strength, Compassion is Terrorism" (Válka je mír, svoboda je nakupování, ignorance je síla, soucit je terorismus), na jejíž podporu Tes vyjela na evropské turné. V textech svých písní se zabývá nejen právy zvířat, ale i politikou a obecně názory na důležité věci okolo nás.

Rudá lůza je jihlavským akustickým projektem, který postupně vykrystalizoval do podoby jednoho chlapíka s kytarou s chytrými a ostrými politickými texty.

Tes na MySpace: www.myspace.com/lazychairpolitics
Tes na webu: http://tes.punkportal.hu

Milada roky nabízela zdarma koncertní prostory a byla otevřená i kapelám, které jinde v Praze udělat prostě nešly. Vystupovala v ní i celá plejáda domácích hc/punk kapel. Hardcore scéna při nejrůznějších příležitostech dokázala, že je schopna nabídnout pomocnou ruku různě poškozeným ze svých řad (kapely okradené na turné atd.). Nyní je čas, aby Miladě a lidem okolo ní oplatila vlídnou tvář – a toto vystoupení je pokusem s tím začít. Na místě bude vybíráno dobrovolné vstupné a po zaplacení cesťáku Tes bude případný výtěžek věnován kolektivu Milada. Potřeba je každá koruna – nejde o to, že bývalí obyvatelé a obyvatelky Milady se ze dne na den ocitli bez domova a často i bez veškerých svých věcí (často vyvázli jen s tím, co měli na sobě); jak jedna z nich poznamenala, stejně měli většinu svého majetku z kontejnerů a bez problémů si tam najdou to, co potřebují. Skutečným problémem jsou ale například soudy s několika obviněnými; právní pomoc přijde jistě na několik desítek tisíc.

Milada probudila Truhlářskou

Násilné vystěhování a zničení posledního regulérního českého squatu začíná přinášet paradoxní efekty. Poskytnutí tří bytových a jednoho nebytového prostoru v Truhlářské ulici squatterům dokázalo zaktivizovat místní občany a dokonce i politickou scénu. Důkazem je petice, kterou inicioval pražský radní Antonín Kazda. Petice je sice namířená proti nám, ale těší nás fakt, že se místní umějí ozvat, byť je k tomu musí pošťouchnout radní, který peticí zahájil svou volební kampaň. Uvidíme, zda poslanecký adept bude pilně sepisovat další petice. Například kvůli lidem, kteří jsou vyháněni z domova, kde žili i po několik generací a nyní mají ustoupit hotelům, kancelářím či luxusnímu bydlení. V procesu tzv. gentrifikace nalézáme také část odpovědi na otázku, odkud se na ulicích berou tisíce bezdomovců nebo z jakého důvodu vznikají v jiných městech ghetta a sociálně vyloučené lokality. Praha v trendu odsouvání sociálně slabších do problematických lokalit bezpochyby dominuje. Zajímá to pražské radní nebo jen dokáží dělat ramena na svém pražském pískovišti?

Invaze squatterů do Truhlářské se stala vhodným odpichem pro celou plejádu politických snaživců. Vypadá to, že konečně začali dělat něco užitečného, když se berou za údajně ohrožené nájemníky. Škoda jen, že se probudili až nyní. Z původních 19 nájemníků v Truhlářské 11 zbývají již jen čtyři rodiny. Ostatní se již pod tlakem různých majitelů odstěhovali. Nájemníci přitom již od devadesátých let usilovali, aby se dům stal jejich majetkem. Podle jejich slov se tak nestalo právě vinou radnice Prahy 1, která se o Truhlářskou najednou hlasitě zajímá. Nedozvěděli jsme se ovšem, zda stejným způsobem radnice brání i další ohrožené nájemníky na Praze 1. Nedozvěděli jsme se ani, co dělá radnice proti rozšiřování komerčních ploch a úbytku bytů ve středu metropole.

Duch Milady v Truhlářské probudil dokonce i velmože na pražském magistrátu. Radní a poslanec Jiří Janeček nabízí velkorysou pomoc. Janečkovu lidumilství lze však věřit stěží, stačí si vzpomenout na jeho loňský akční plán, kterým se chystal drasticky zasahovat proti bezdomovcům. Policejní odchytové jednotky, totalitní evidence lidí bez domova a represe, byly nosnými tématy jeho pochybného záměru. Ten zatím realizován nebyl, ale možná čeká někde v šuplíku na vhodnější příležitost.
Aktivita radního Janečka je skutečně překvapivá. Stížností nájemníků na dlouhodobé, bezprávné jednání majitelů domu nejsou zřejmě dobrým důvodem k reakci. Zato umístění „problémové“ skupiny obyvatel ano. Zájem radních o blaho a klid obyvatel Prahy 1 by mohl těšit. Zdá se ovšem kuriózní, že podobný zájem nejevil magistrát v mnoha jiných případech, kdy realitní podnikatelé nutili nájemníky (často úspěšně) opouštět byty v jiných lokalitách. Zjevně jsou magistrátním úředníkům lhostejné statistiky, které dokazují zrychlující se vylidňování centra Prahy, stejně jako je jim ve většině případů lhostejné řešení bytové otázky nájemníků donucených k odstěhování nebo osud lidí bez přístřeší, jejichž problémy jsou postupně vytěsňovány z hlavních bodů politiky města. Zájem magistrátu o zajištění náhradního ubytování pro nájemníky z Truhlářské je tak jisté novum, které se ovšem – s ohledem na předchozí politiku radních – nedá považovat za nic jiného, než obsahově prázdnou politickou hru před volbami.

Politické hrátky nás ovšem ve své podstatě nezajímají. Politikům ani systému, který reprezentují, nevěříme. Považujeme ho za překonaný, v mnoha ohledech za nedemokratický. Přesto se nelze nevyjádřit k honu, který rozpoutali především takzvaní pravicový politici i média na ministra, který se pokusil řešit kritickou situaci při ataku Milady smírnou cestou. Z jejich reakcí a z reakcí části veřejnosti je zřetelně vidět, jak se opájejí vlastní mocí a preferují jednoduchá silová řešení. Napadá nás, že Michaela Kocába nenávidí i proto, že jim zkazil na poslední chvíli podívanou. Reality show neskončila tragédií, ačkoliv se na ní krvežíznivý dav nepokrytě těšil.

Likvidace Milady tak opět poodhalila tvář vzteklé společnosti držené establishmentem na obojku. Takovou společnost odmítáme a budeme se proti ní stavět. K aktivnímu odporu vyzýváme i všechny, kteří jsou vyhazování ze svých domovů, odsouváni na periférie měst i zájmu médii i společnosti. Vyzýváme k odporu, protože víme, že jiný svět je možný.

Každý, kdo se chce zapojit do aktivit v Truhlářské nebo i v jiných oblastech, nás může bez obav oslovit, ať již přes e-mailové kontakty nebo na našich veřejných akcích.


Vaše

Teta Milada

pátek 10. července 2009

Prohlášení ze schůzky s nájemníky v Truhlářské

Dnes (9.7.) ve večerních hodinách proběhla schůzka sousedů a sousedek s lidmi z kolektivu Milada. Po vzájemném představení se a následné diskusi jsme se společně shodli, že naše pozice a role v situaci, do které jsme byli všichni vrženi, jsou odlišné. Ani jedna strana si nepřeje být zatahována do konfliktů, které samy nezapříčinily a jež se jeví bezvýchodně. I přes současnou, pro obě strany nevyhovující situaci, se budeme snažit najít řešení ku prospěchu všech. Věříme, že toto prohlášení nebude sloužit jako katalyzátor k rozdmýchávání dalších konfliktů vnějšími stranami.

středa 8. července 2009

Prohlášení kolektivu Milada k prostorům v Truhlářské ulici

Tímto prohlášením se kolektiv Milady snaží vyjádřit svůj pohled na události posledních dnů a také nastínit vizi do budoucna.

Od vyklizení původního domu se naše skupina výrazně rozrostla a nadále zůstává otevřená novým lidem. Funguje na nehierarchické bázi, bez vůdců a ovládaných a na samosprávných principech. Na rozhodování kolektivu se podílí všichni a všechny, kdo se také podílí na jeho chodu. Proces rozhodování probíhá tak, aby bylo dosaženo všeobecného souhlasu. V opozici proti stávajícímu společenskému uspořádání se snažíme fungovat na principech vzájemné pomoci, rovnosti a respektu; své vztahy a tužby neměříme penězi ani prestiží.

Uvědomujeme si, že prostory v Truhlářské ulici se k nám dostaly poněkud zvláštním způsobem. Squaterské aktivity na Miladě ani nikde jinde k něčemu podobnému rozhodně mířeny nebyly. Firma Petra Svinky stojí v čele valící se vlny tzv. gentrifikace - postupného vylidňování centra města a nahrazování obytných budov kancelářemi a obchodními prostory, v obecném smyslu pak přeměnu struktury města od potřeb lidí směrem k potřebám businessu. Tedy procesu, proti kterému stojí squating v přímé opozici.

Je třeba připomenout, že složitá situace, kterou vyvolalo zničení funkčního centra Milada, nám nenabízela příliš široký manévrovací prostor. Ano, mohli jsme nebízené prostory odmítnout. Vlně kritiky bychom se tím stejně nevyhnuli, jen by byla jiného druhu. Ve světle těchto skutečností jsme zvažovali, jak s poskytnutými prostorami naložit. Mezi návrhy, pohybujícími se od úplného odmítnutí a vrácení prostor po jejich plné využití k bydlení, jsme nakonec dlouhou diskusí došli k tomu, že se pokusíme tyto prostory využít subverzivním, podvratným způsobem. Zkusíme vzniklou situaci převrátit a využít jinak, než je očekáváno.

Pro kompletní prostory v Truhlářské (tedy včetně bytů, které nebudou použity k trvalému bydlení) plánujeme využití v duchu našich aktivit: kromě občasných koncertů jde třeba o výstavy, pravidelné vaření pro lidi bez domova (aktivita Food Not Bombs), pořádání veřejných workshopů a dílen, přednášek, provozování infocentra o squatingu a právě o procesu gentrifikace, různé umělecké aktivity atd. V neposlední řadě se hodláme pokusit navázat spolupráci nejen s našimi novými sousedy a sousedkami, ale i dalšími nájemnicemi a nájemníky ohrožovanými vytrvalým tlakem na „dobrovolné“ vystěhování se z prodaných bytových domů, s cílem podpořit je prakticky i teoreticky v jejich odhodlání ve svých bytech zůstat.

Přijetím a využitím prostor v Truhlářské náš boj a naše aktivity nekončí. Vidíme jasnou hranici mezi squatingem a tím, co se v Truhlářské bude dít. Prostory v Truhlářské se k nám dostali jako „vedlejší produkt“ squaterských snah a takovými i zůstanou. Pokusíme se je naplnit pozitivním obsahem, zároveň ale neustáváme ve své snaze získat svobodné, autonomní – a tedy zasquatované – prostory.

úterý 7. července 2009

Výstražné obsazení Milady před hrozbou demolice

V úterý 7. července 2009 byla krátkodobě obsazena vila Milada. Cílem bylo upozornit na riziko demolice. Vyzýváme tímto Ústav pro informace ve vzdělávání, aby veřejně deklaroval, že vila Milada nebude zbourána.

Zároveň jsme chtěli připomenout týdenní výročí násilného vyklizení squatu Milada.  Ze stožáru na střeše Milady byla dnes také stažena vesta se znakem Prague Security Group. 

Nad Miladou opět vlaje anarchistická vlajka. 

Zveme všechny, kdo si chtějí připomenout vyklizení Milady, na neformální meeting před vysokoškolskými kolejemi 17.listopadu. 

Kolektiv Milada