středa 2. prosince 2009

Kriminalizovat squatting je zločin

Ve čtvrtek 3. prosince začne soud se skupinou squatterů a squatterek, kteří v září demonstrativně obsadili léta opuštěný dům na pražském Albertově.

Reakce policie a justice byla rychlá a razantní. Rozehnání a zmlácení lidí, kteří vyjadřovali podporu squatterům na ulicích před domem. Následné zadržení, šikana a záměrné ponižování necelé stovky lidí na policejních služebnách. K ránu došlo i na skupinu více než dvaceti squatterů na střeše, kteří v dalších dnech v rámci zrychleného řízení stanuli před Obvodním soudem pro Prahu 2. Výsledkem byly tresty veřejně prospěšných prací, ale i podmíněné tresty odnětí svobody.
Trestal se čin nejstrašnější, zpochybnění svátosti soukromého vlastnictví v případě, kdy vlastnictví znamená účelové chátraní památkově chráněného domu i netečnost úřadů.

Policejní represe a tresty po akci z Albertova měly být jasným vzkazem, že soukromé vlastnictví, byť praktikované v rozporu s dobrými mravy, má absolutní přednost. Tresty měly být varováním pro každého, kdo by se ho odvážil zpochybnit - byť by obsazení prázdného nevyužívaného objektu bylo řešení osobní svízelné situace, ochránilo by objekt před dalším chátráním, sloužilo ke kulturně-sociálním činnostem nebo upozornilo na společenský problém.

Kriminalizace obsazování prázdných domů, která dostala letos v září reálnou podobu, ohrožuje celou společnost. Více než na squattery hrozí dopadem na sociálně nejslabší, na lidi bez domova, pro které je toto řešení často jedinou možností. 

Právo na squatting budeme hájit, jak před soudem, tak před veřejností. Nebudeme nečinně přihlížet spekulativnímu chátrání domů za situace, kdy pro značnou část populace je bydlení jen nedostupným snem. Squatting není zločin, squatting je aktivní obrana proti prokazatelným defektům kapitalistického systému.

Na podporu souzených squatterů proběhne před začátkem procesu solidární akce. Sraz všech, kteří chtějí souzené i myšlenku squattingu podpořit, je v 8.30 před Obvodním soudem pro Prahu 2 ve Francouzské 19. Ve středu 2. prosince proběhne příprava na solidární akce, sraz v Truhlářské 11 od 16 hod., dorazit můžete i později.

Za kolektiv Milada

Teta Milada

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.